Ponúkané služby

Ponuka účtovníctva:

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo:

SMART účtovník Vám ponúka komplexne vedenie jednoduchého účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve, ktoré zahŕňa vedenie peňažného denníka, evidenciu pohľadávok a záväzkov, vedenie pokladničnej knihy, vypracovanie daňového priznania a mnoho ďalších náležitostí vyplývajúcich zo zákona. Možno si kladiete otázku, či vedenie účtovníctva zvládnete sami, zvládnete. Avšak vedeniu účtovníctva venujete množstvo času, ktorý Vám SMART účtovník radí investovať efektívnejšie. Strávte ušetrený čas so svojou rodinou alebo ho využite na rozvoj Vášho podnikania. Účtovníctvo si nevyžaduje len čas ale aj odbornosť a znalosť, preto prenechajte zodpovednosť za Vaše účtovníctvo nám.

                                                                               Mám záujem

Podvojné účtovníctvo:

Takmer každá právnická osoba je povinná viesť podvojné účtovníctvo. Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva, podvojné účtovníctvo nie je také ľahké, ale prináša so sebou potrebu orientovať sa v mnohokrát zložitých predpisoch a zákonoch. SMART účtovník Vám ponúka komplexne vedenie podvojného účtovníctva, ktoré zahŕňa vedenie účtovných kníh, spracovanie miezd a personálnej agendy, vypracovanie daňového priznania či komunikáciu s úradmi. Znížte náklady Vašej firmy využitím externého dodávateľa, ktorý sa špecializuje na poskytovanie účtovných služieb. Neznervózňujte sa papiermi a byrokraciou ale venujte sa svojmu biznisu. Využite kvalitné a odborné služby SMART účtovníka a zabezpečte tak bezproblémový administratívny chod Vašej spoločnosti.

Mám záujem

Poradenstvo:

Poradenstvo

Každý živnostník či mikropodnik sa raz za čas ocitne v situácií, kedy potrebuje nájsť správne riešenie ako legálne a bezpečne optimalizovať dane alebo navrhnúť riešenie ako znížiť náklady a maximalizovať zisk. SMART účtovník Vám ponúka vypracovanie analýzy Vašej spoločnosti, vďaka ktorej získate nový pohľad na Vašu firmu. Pohľad z iného uhla často-krát prezradí skutočnosti vďaka, ktorým sme schopný zvýšiť konkurencie schopnosť a rentabilitu Vašej firmy či odhaliť nepotrebné výdavky vo Vašej spoločnosti a tak zabrániť nehospodárnemu nakladaniu s Vašimi finančnými prostriedkami. Dajte si preto vypracovať finančnú analýzu Vašej firmy, vďaka ktorej získate podrobný prehľad o nákladoch a výnosoch, Cash-flow a výpočet ďalších finančných ukazovateľov, ktoré potvrdia alebo vyvrátia prosperitu Vašej spoločnosti.

Mám záujem